API - پنل SMM


به وسیله API نمایندگان شما می توانید به راحتی از سرور و اپلیکیشن خود اقدام به ثبت لایک٬ فالوور و یا ویو کنید.

برای استفاده از API پس از ثبت نام و ورود به سایت به همین صفحه برگردید و با استفاده از دکمه زیر اطلاعات خود را ثبت کنید

تکمیل اطلاعات

پس از تایید اطلاعات شما، از طریق صفحه API می توانید کد API به همراه فایل های نمونه و اتصال به api برای smart panel را به دست بیارید

قیمت های عمومی
بسته های ویژه

قیمت سرویس هانوع Api وضعیت هزینه
فالوئر فعال مطابق سایت
لایک فعال مطابق سایت
بازدید فعال مطابق سایت
کامنت فعال مطابق سایت

هزینه "مطابق با سایت" به این معنی است که چنانچه قیمت ها در سایت افزایش یا کاهش داشته باشد به صورت خودکار روی API هم اعمال خواهد شد

تعداد سفارش شما میتواند متفاوت از تعداد، در بسته های سایت باشد.

حداقل میزان سفارش برابر است با تعداد اولین بسته هر سرویس


                    

به عنوان مثال:

در حال حاضر اولین بسته فالوئر در سایت ۵۰ است در نتیجه حداقل میزان سفارش ۵۰ فالوئر است

هزینه هر فالوئر در بسته 30 تایی 80 تومان است در نتیجه هزینه سفارش هر فالوئر از 30 تا 49 فالوئر 80 است

هزینه هر لایک در بسته 100 تایی 37 تومان است در نتیجه هزینه سفارش هر لایک از 100 تا 199 لایک 37 است
هزینه هر لایک در بسته 300 تایی 32 تومان است در نتیجه هزینه سفارش هر لایک از 300 تا 499 لایک 32 است


نکته: در API فالوئر ۵۰ درصد اضافه ثبت نمی شود و هزینه آن از هزینه API کسر شده است


قبل از انجام هر تغییر قیمت در کانال زیر اعلام میشود. پس حتما عضو کانال شوید.


آدرس اصلی API


http://api.buylike.vip/v1/

توابع API

سفارش لایک برای اینستاگرام 
سفارش ویو برای اینستاگرام
سفارش فالوور برای اینستاگرام
تابع بررسی اعتبار حساب
پیگیری سفارشات

نسخه اصلی

دانلود فایل های نمونه

دانلود فایل های راهنمانسخه ۲ (مطابق با اسمارت پنل)

در این نسخه هم قیمت ها مطابق سایت است از آن جا که در api اسمارت پنل امکان قرار دادن قیمت به صورت متغیر وجود ندارد قیمت‌ها به صورت حداکثر فرض شده است شده است ولی قیمتی که کسر می‌شود مطابق سایت است

راهنما و فایل های نمونه